Musil Martin a kolektiv: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty)

Sborník příspěvků z kulatého stolu

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1689-9

 
Editor Martin Musil a kolektiv
Počet stran 49
Formát A5
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010