Molín Jan: Sborník z pedagogické konference 2014

Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2060-5

 
Editor  Jan Molín
Počet stran  118
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014