Molín Jan a kolektiv: Sborník z pedagogické konference 2019. Účetnictví veřejného sektoru – aktuální výzvy.

19. ročník
Praha 30. listopadu 2019

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2335-4

 
Editor Jan Molín a kolektiv
Počet stran  74
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019