Mokřejšová Veronika: „Nekalé praktiky“ v dodavatelsko-odběratelských vztazích 9/2011

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1857-2

 
Editor Veronika Mokřejšová
Počet stran  32
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011