Míková Irena: Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE z 25. 11. 2011

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1847-3

 
Editor Irena Míková
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011