Pavlíček Antonín a kolektiv: Systémové přístupy 2012 – CD

Konference s mezinárodní účastí

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ – CD

 

ISBN  978-80-245-1921-0

 
Editor Antonín Pavlíček a kolektiv
Počet stran 87
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012
Dostupnost https://systemsapproaches.vse.cz/#proceedings