Daza Aramayo Lourdes Gabriela; Chaparro Jorge: Sectoral and Regional Allocation of Foreign Direct Investment in Mexico 6/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2000-1

 
Editor  Gabriela Lourdes Daza Aramayo; Jorge Chaparro
Počet stran  18
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013