Langhamrová Jitka: Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2015)

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2112-1

 
Editor Jitka Langhamrová
Počet stran  427
Formát A4
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2015
Dostupnost  https://relik.vse.cz/2015/sbornik/en/toc.html

https://relik.vse.cz/archive/