Langhamrová Jitka: Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti – (RELIK 2016)

Sborník na CD – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2166-4

 
Editor Jitka Langhamrová
Počet stran  666
Formát A4
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2016
Dostupnost  https://relik.vse.cz/2016/sbornik/en/toc.html

https://relik.vse.cz/archive/