Králová Alena: Almanach – 60 let katedry

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1938-8

 
Editor Alena Králová
Počet stran  106
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013