Kislingerová Eva; Synek Miloslav a kolektiv: Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1745-2

 
Editor Eva Kislingerová; Miloslav Synek a kolektiv
Počet stran 172
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010