Kislingerová Eva; Krause Josef: Výsledky 2. fáze dotazníkového šetření

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ  – CD

 

ISBN  978-80-245-1607-3

 
Editor Eva Kislingerová; Josef Krause
Počet stran  244
Formát CD
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009