Kislingerová Eva; Krause Josef: Výsledky 1. fáze dotazníkového šetření

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ  – CD

 

ISBN  978-80-245-1606-6

 
Editor Eva Kislingerová; Josef Krause
Počet stran  250
Formát CD
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009