Khalid Ahmed: Kritická analýza sankčního režimu OSN proti Iráku a jeho dopadů 8/2011

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1856-5

 
Editor Ahmed Khalid
Počet stran 29
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/08_Khalid.pdf