Ištvánfyová Jana: Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1532-8

 
Editor Jana Ištvánfyová
Počet stran  39
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009