Hejsek Jakub: Vliv zadlužení státu na jeho stabilitu: příklad Socialistické federativní republiky Jugoslávie 10/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2004-9

 
Editor  Jakub Hejsek
Počet stran  28
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013