Václavík Ramis: Nobelova cena za ekonomii; svazek 28

2010 – Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1814-5

 
Editor Ramis Václavík
Počet stran  37
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011