Fischer Jakub: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS VŠE

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1524-3

 
Editor Jakub Fischer 
Počet stran  258
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/