Filip Martin; Antošová Anna; Pačesová Vlasta; Sůvová Petra: Soubor cvičení k české gramatice

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN   978-80-260-0387-8

 
Editor Martin Filip; Anna Antošová; Vlasta Pačesová; Petra Sůvová
Počet stran  81
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze,  Nakladatelství  Oeconomica
Rok vydání 2011