Dvořák Petr; Míková Marie: Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1556-4

 
Editor Petr Dvořák; Marie Míková
Počet stran 24
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009