Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2017

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN 978-80-245-2199-2

 
Editor Petr Doucek
Počet stran  60
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2017