Deverová Lenka; Pošík Petr, Novotný Petr: Problematika nového občanského zákoníku a neziskových organizací 4/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1596-0

 
Editor Lenka Deverová; Petr Pošík; Petr Novotný
Počet stran 19
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009