Cimler Petr; Šípek Ladislav: Obchod, pohostinství a ubytování v ČR

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1821-3

 
Editor Petr Cimler; Ladislav Šípek
Počet stran 90
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011