Cihelková Eva; Antal Jarolím: Laboratoř Evropské unie 2/2013

Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1960-9

 
Editor Eva Cihelková; Jarolím Antal
Formát C5
Počet stran 172
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013