Černá Iveta: Business Support in the 2004-2006 and 2007-2013 Programmes in Poland and Hungary 9/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1589-2

 
Editor Iveta Černá
Počet stran 26
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/9_2009.pdf