Čermáková Dana: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1533-5

 
Editor Dana Čermáková
Počet stran  85
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009