Bokšová Jiřina; Randáková Monika: Problémové oblasti účetního výkaznictví

Sborník 11. ročníku pedagogické konference

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1828-2

 
Editor Jiřina Bokšová; Monika Randáková
Počet stran  107
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011