Bohatová Martina: Koncepce švédské zahraniční politiky. Slučitelnost neutrality s členstvím v EU 8/2012

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1974-6

 
Editor Martina Bohatová
Počet stran 19
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012