Berková Kateřina: Integrace ekonomického vzdělávání

Sborník z mezinárodní vědecké konference

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2049-0

 
Editor Kateřina Berková
Formát A5
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014