Antal Jarolím: Laboratoř Evropské unie 2/2016

Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN 978-80-245-2200-5

 
Editor Jarolím Antal 
Formát C5
Počet stran  160
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2016