Klazar Stanislav: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2016

XXI. ročník mezinárodní odborné konference     

Sborník – NEPRODEJNÉ                                                                                                                                           English   

     

                                                                                       
ISBN  978-80-245-2144-2
DOI  10.18267/pr.2016.kla.2144.2

 
Editor Stanislav Klazar
Počet stran  78
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2016
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/tapapf/past-sessions/