Zeman Martin: Ekonomické teorie, hospodářská politika, hospodářské dějiny a jejich aplikace

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2234-0

 
Editor Martin Zeman
Počet stran 161
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2017
Dostupnost http://nf.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/stipendia-a-souteze/studentska-vedecka-a-odborna-cinnost/