Žantovský Petr: Čítanka z teorie masové komunikace

Elektronický sborník – CD – NEPRODEJNÉ

Anotace

Čítanka vznikla z potřeby představit studentům širší spektrum autorů a textů, které se dané problematiky týkají. Tato čítanka si nečiní nárok na úplnost a programově staví na výběrovosti dané do jisté míry i autorskou a pedagogickou zkušeností jejího sestavovatele. Najdeme zde některé podstatné texty z oblasti teorie médií, vedle McNairovy Sociologie žurnalistiky, Luhmannovy Reality masmédií či vybraných knih z teorie mediální manipulace (McCombs, Iĺowiecki), a dále výňatky z děl autorů popisujících účinky mediálních manipulací (Ramonet, Postman, Browne, Farkas, Sarrazin) až po aktivní novináře vydávající kritickou reflexi o stavu svého cechu (Goldberg, Huďo). Vrcholem je poslední text klasika mediální teorie Denise McQuaila, který už otevírá cestu k budoucnosti internetových médií. Metodou sestavování této čítanky byla forma kombinující vybrané ukázky s komentáři mezi citacemi, a stručným medailonkem daného autora.

ISBN  978-80-245-2285-2

 
Editor Petr Žantovský
Počet stran 225
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2018