Vltavská Kristýna: ESOP 2012

Excelentní studentské odborné práce

Sborník + 2 CD – NEPRODEJNÉESOP_2012

 

ISBN  978-80-245-1900-5

 
Editor Kristýna Vltavská
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012