Vltavská Kristýna: ESOP 2009

Excelentní studentské odborné práce

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1563-2

 
Editor Kristýna Vltavská
Jazyk čeština
Počet stran 342
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009