Vlková Tereza, Vlk Jan, Tóth Andrej, Hladík Jan, Závodský Prokop: Výstava k 30. výročí sametové revoluce

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN 978-80-245-2333-0

 
Počet stran 100
Grafický návrh a DTP Jaroslav Obst, Jan Musil, Daniel Hamerník, DiS.
Vydání  první
Rok vydání  2019
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Copyrigh autoři scénářů, autoři grafických návrhů, Úřad městské části Praha 3,
Vysoká škola ekonomická v Praze
Tisk dhMedia, s.r.o.