Vlčková Jana: Role technologií a inovací v ekonomických teoriích 8/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2002-5

 
Editor Jana Vlčková
Počet stran  22
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013