Vašek Roman; Riedlbauch Václav: Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-905248-1-1

 
Editor Roman Vašek; Václav Riedlbauch
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012