Vančurová Alena; Klazar Stanislav: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2014

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2022-3

 
Editor Alena Vančurová; Stanislav Klazar
Počet stran  69
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014