Trávníčková Zuzana: Globální a mezinárodní právo 5/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1551-9

 
Editor Zuzana Trávníčková
Počet stran  24
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/5_2009.pdf