Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2019

XXIV. ročník mezinárodní odborné konference     

Sborník – NEPRODEJNÉ 

Book of Abstracts:    
ISBN  978-80-245-2309-5 (tištěný sborník)
ISBN 978-80-245-2313-2 (elektronický sborník)

 
Editor Stanislav Klazar a kolektiv
Počet stran  36
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/tapapf/past-sessions/