Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2018

XXIII. ročník mezinárodní odborné konference     

Sborník – NEPRODEJNÉ 

                                                                                       
ISBN  978-80-245-2262-3

 
Editor Stanislav Klazar
Počet stran  54
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2018
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/tapapf/past-sessions/