Zukalová Sabina: Programy doktorského studia na VŠE v Praze platné pro akademický rok 2019/2020

Sborník – NEPRODEJNÉ  

 

ISBN  978-80-245-2292-0

 
Editor Sabina Zukalová
Počet stran 66
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019