Svobodová Ivana; Musílek Petr: Programy doktorského studia platné od 1. 9. 2014

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2044-5

 
Editor Ivana Svobodová; Petr Musílek
Počet stran  62
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014