Střecha Michal: Komoditní a teritoriální struktura českého exportu do regionu jihozápadní Asie a jejich změny na pozadí hospodářské krize 12/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2006-3

 
Editor Michal Střecha
Počet stran  28
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013