Stejkozová Anna; Stellner František: Sborník prací ze soutěže SVOČ 2010

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1769-8

 
Editor Anna Stejkozová; František Stellner
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011