Stejkozová Anna: Sborník prací ze soutěže o cenu děkana národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2011

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1770-4

 
Editor Anna Stejkozová
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011