Smetanková Daša: Růst maďarsko-slovenských konfliktů na Slovensku v letech 2006-2010 6/2011

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1854-1

 
Editor Daša Smetanková
Počet stran  20
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/06_Smetankova5.pdf