Schönfeld Jaroslav; Kislingerová Eva: Insolvence 1/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1593-9

 
Editor Jaroslav Schönfeld; Eva Kislingerová
Počet stran 23
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009