Sborník ze studentské sekce XXIV. mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2019

XXIV. ročník mezinárodní odborné konference
Praha, 11. dubna 2019   

Sborník – NEPRODEJNÉ 

                                                                                       
ISBN  978-80-245-2308-8 (tištěný sborník)
ISBN 978-80-245-2312-5 (elektronický sborník)

 
Editor Lucie Kábelová, Tereza Jiříková
Počet stran  92
Formát A5
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2019
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/page/757/sborn%C3%ADk-SS_2019.pdf